Scroll to top

Verandermanagement

Gedragsverandering is moeilijk! Er is altijd veel weerstand tegen verandering. “Het gaat toch goed zo”, “We hebben dit al eens geprobeerd”, “Het is onmogelijk” etc. Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens de vele veranderprocessen, is dat het DOEL van de verandering het belangrijkste is bij elke verandering.

Mensen zijn gemotiveerd om te veranderen als enerzijds de redenen om wel te veranderen groot genoeg zijn, en anderzijds de redenen om niet te veranderen klein genoeg zijn.

De meeste ervaringen uit grote verandertrajecten binnen het bedrijfsleven heb ik opgedaan door middel van het het ADKAR-model (Prosci) en de Elephant & Rider (Heath & Heath). Gedragsverandering met behulp van het BJ Fogg model.

ADKAR Model

Individueel verandermanagement beheert verandering op individueel niveau.
Succesvolle individuele verandering omvat vijf elementen die dienen als de opeenvolgende bouwstenen van individuele verandering.
Wanneer alle vijf elementen aanwezig zijn, is het individu met succes door de verandering heengegaan. Dit veranderingsmodel wordt het Prosci ADKAR®-model genoemd en bestaat uit:

changerebel
Awareness DesireKnowledge Ability  Reinforcement
Waarom in verandering nodig?
Wat gebeurt er als je niet verandert?
Om de verandering actief te willen ondersteunen dient er een verlangen naar het doel te ontstaan bij de persoon die wil veranderen
– Beslissing om te willen veranderen
Vaardigheden die nodig zijn om te veranderen
Leren van nieuwe vaardigheden door te trainen
Het vermogen om nieuwe vaardigheden aan te leren en effectief te gaan toepassen, moet aanwezig zijn bij de persoon die wil veranderen
De opgedane kennis dient nu te worden ondersteund door acties.
Verandering is zinloos als we na verloop van tijd hervallen in oude gewoontes en gedragingen.
Bekrachtiging zal ervoor zorgen dat de verandering in de loop van de tijd zal worden volgehouden.Het moet ook duidelijk zijn dat er geen weg terug is.

Elephant & Rider

Sinds 2010 maak ik gebruik van de “Elephant and the rider” methodiek. Deze methode komt oorspronkelijk van Jonathan Haidt en zijn bestseller The Happiness Hypothesis. Dit is later uitgewerkt voor change management door Chip & Dan Heat in hun boek Switch: How To Change Things When Change Is Hard.

The Elephant, wordt gezien als de Emotie 

The Rider, wordt gezien als het Rationele

Het doel is om “The Elephant” en “The Rider” samen in dezelfde richting te laten rijden door middel van het volgende process

  1. Stuur “Rider” aan
  2. Motiveer “the Elephant”
  3. Effen het pad

BJ Fogg model

Gedragspsychologie of ‘behavioural design’ is een heel krachtig middel om het gedrag van mensen te veranderen

Gedrag = Motivatie X Vermogen X trigger 

3 stappen om gedrag te veranderen

  1. Kijk of er een trigger is dat het gewenste gedrag aanzet
  2. Kijk wat het vermogen is om het gewenste gedrag te vertonen
  3. Is er voldoende motivatie om het gewenste gedrag te vertonen
gedrag model

Het coaching programma maakt gebruik van bestaande en bewezen gedrags- en verander modellen.