Scroll to top

Positive Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm waarbij men probeert het gedachtepatroon van de cliënt te veranderen, waardoor er ruimte ontstaat voor positieve gevoelens en gedragingen.

De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

CGT gaat ervan uit dat disfunctioneel gedrag en een verstoorde stemming het resultaat is van onaangepaste of irrationele denkpatronen -> Mensen reageren op hun vervormde beeld van de situatie ipv de realiteit ervan.

Traditionele Cognitieve gedragstherapie kijkt vooral naar disfunctioneel gedrag en is gebaseerd op het oorzaak-gevolgmodel waarbij eerst wordt gekeken naar wat er aan de hand is om daar een oplossing voor te bedenken. 

Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die emoties veroorzaken, maar onze gedachten hierover

Situatie -> gedachten -> gevoelens -> gedrag 

A -> B -> C

 • A = Activating Event -> Gebeurtenis (Echte of bedachte gebeurtenis)
 • B = Belief -> Ideeën en gedachten (Wat zeggen we tegen onszelf)
 • C=  Consequence -> Gevoelens en gedrag 

Niet A maar B veroorzaakt C

RET (Rational Emotive Therapy)

 • Beschrijf A – Wat is de gebeurtenis die het ongewenste gevoel en gedrag oproept?
 • Beschrijf C – Wat is de ongewenste niet-productieve emotie en het daarbij samenhangende gedrag?
 • Beschrijf de belangrijkste B – Wat zijn de gedachten waarmee je C veroorzaakt?
 • Formuleer de gewenste C – Hoe wil je je gaan voelen en gedragen als dergelijke situaties zich voordoen?
 • Daag de irrationele gedachten uit
 • Vervang de irrationale gedachten die onder B zijn gevonden door rationele gedachten
 • Test (in fantasie of werkelijkheid) uit of je door de nieuwe B’s beter op de situatie kunt reageren
 • Maak een actieplan om meer rationele en productieve denkwijze in je gedrag in te voeren

“Treatment is not just fixing what is wrong; it is also building on what is right” – Martin Seligman

Positieve Psychologie doet onderzoek naar onder ander Optimisme, Welbevindingen, Dankbaarheid, flow, veerkracht, hoop, moed en positieve emoties. De focus ligt op wat al wel goed gaat en waar je sterktes liggen en hoe daar meer van de doen en beleven

Positieve gedachten vormen een bumper om je heen.

De positieve cognitieve gedragstherapie integreert de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader. Het gaat niet om het reduceren van wat er mis is, maar om het bouwen aan wat er goed gaat (Bannink, 2014).

Positieve CGT gaat verder dan symptoomreductie, zoals gebruikelijk in de traditionele CGT. Het richt zich op de gewenste toekomst van de cliënt en het vinden van uitzonderingen op het probleem of de klacht en op de competenties en hulpbronnen van de cliënt.

 • Het ontwerpen van een positieve uitkomst – van probleemanalyse naar een doelanalyse 
 • Bouwen aan hoop
 • Focus op sterktes
 • Focus op helpende gedachten en overtuigingen
 • Growth Mindset
 • Ontdekken van uitzonderingen
 • Wat te veranderen en wat niet