Scroll to top

Coaching programma

Acceptatie van je eigen verantwoordelijkheid is de beste start om te veranderen

Het Coaching programma bestaat uit 7 sessie van gemiddeld anderhalf uur en richten we ons op je sterke kanten en wat werkt. Niet op wat er mis is en wat niet werkt. We werken actief aan positieve gedragingen, gedachten en gevoelens.

 • Coaching Sessie 1 : Introductie & Doelbepaling
 • Coaching Sessie 2 : Wat te veranderen om je doel te bereiken
 • Coaching Sessie 3 : Positieve functie analyse & Circle of Influence
 • Coaching Sessie 4 : Jouw sterktes & kernwaarden
 • Coaching Sessie 5 : Sterktes gebruiken & Growth Mindset
 • Coaching Sessie 6 : Dagelijkse routines & Hoe verandering blijvend te houden
 • Coaching Sessie 7 : Afsluiting en wat nog meer te positief te veranderen

Je zal worden begeleidt in je veranderproces, maar wees er wel van bewust dat JIJ degene bent die acties zal dienen te ondernemen om jouw verandering te realiseren.

Een coach, therapeut, leraar of een ander persoon kan jou niet veranderen, wel helpen om te veranderen. De echte verandering zal pas plaatsvinden als je wilt veranderen, kunt veranderen en er actief aan gaat werken.

We maken gebruik van een werkboek “Jouw actieplan”. Elke sessie zullen we gebruikmaken van dit persoonlijke actieplan. Het actieplan is persoonlijk en mag je op jouw manier invullen.

Inhoud van “Jouw actieplan”

 • Introductie
 • Wat hoeft er niet te veranderen?
 • Doelbepaling en doelformulering
 • Wat wil je veranderen om je doel te bereiken?
 • Visualisatie van je doel en eerste stap
 • Positive functie analyse
 • Jouw eigen circle of influence
 • Jouw sterktes en hoe deze in te zetten
 • Growth mindset 
 • Dagelijkse routine / journaling 
 • Zorgen dat verandering blijvend is en wat kan en wil je nog meer positief veranderen

Voor vragen over het coaching programma neem contact op via vraag@changerebel.nl